Aby skorzystać z całkowitego odliczenia VAT od kosztów eksploatacyjnych oraz od nabycia samochodu osobowego, muszą być spełnione następujące warunki:
* samochód musi być używany wyłącznie do prowadzonej działalności gospodarczej
* samochód należy zgłosić na druku VAT-26 do urzędu skarbowego
* należy założyć i prowadzić kilometrówkę
* powinien zostać sporządzony regulamin korzystania z samochodu

 

Pełne odliczenie VAT przysługuje także:
* w przypadku sprzedaży pojazdów wytworzonych przez podatnika
* w przypadku przekazania samochodu w odpłatne używanie: leasing, najem, dzierżawa/ jeżeli stanowi to przedmiot działalności przedsiębiorcy/
* w przypadku odsprzedaży samochodu / jeżeli sprzedaż samochodów jest przedmiotem działalności
Podatnicy, którzy nie chcą prowadzić kilometrówki i spełniać wyżej wymienionych warunków- mają możliwość odliczenia tylko 50 % VAT.

 

>>>> SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z USŁUG NASZEGO BIURA RACHUNKOWEGO<<<<

Dorota M.Ogrodowska

właścicielka Kancelarii Księgowo-Finansowej