Podatnicy przyzwyczajeni do opłacania ryczałtu od najmu w wysokości 8,5%, będą musieli zachować czujność przy jego rozliczaniu w roku 2018.
Od 1 stycznia 2018 roku  wysokość stawki ryczałtu od przychodów z najmu wynosić będzie 8,5%, powyżej tej kwoty zapłacimy już 12,5% podatku.

Limit ten odnosi się do następujących rodzajów umów:
– najem,
– podnajem
– dzierżawa
– poddzierżawa
– umowy podobne.
Limit 100.000 zł. obejmuje okres całego roku kalendarzowego i dotyczy:
– gruntów
– budynków
– mieszkań
– lokali
Do obliczenia wysokości podatku należy przyjąć sumę przychodów ze wszystkich tych tytułów.

Podstawowe pytania związane z najmem:
1. Jaką metodę opodatkowania przychodów z najmu wybrać?
2. Czy wybrać najem wspólny małżonków czy najem przez współwłaścicieli?
3. Jak ustalić dochody z najmu?
4. Jak obliczyć zaliczki z tytułu najmu?
5. Jak wypełnić zeznanie podatkowe wynajmującego?
6. Jak ustalić przychód z najmu i kiedy występuje?
7. Co stanowi koszt podatkowy przy wynajmie?
8. Jak dokumentować koszty najmu?
9. Jak refakturować media?
10. Czy musisz płacić VAT od najmu?

Jeżeli  potrzebujecie Państwo pomocy w zakresie rozliczania najmu – serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszych usług.

*Zmiana przepisów została wprowadzona ustawą z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. 2017, poz. 2175) i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2018 roku.

 

>>>> SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z USŁUG NASZEGO BIURA RACHUNKOWEGO<<<<

Dorota M.Ogrodowska

właścicielka Kancelarii Księgowo-Finansowej