Zmianie ulega między innymi art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Po zmianie (od 1 stycznia 2019 roku) podatnicy powinni zauważyć przede wszystkim następujące aspekty:

 

1. zmianę limitu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów z tytułu zużycia samochodu osobowego (amortyzacja):

 

Nowelizacja stwierdza, że nie uważa się za koszt uzyskania przychodu odpisów z tytułu zużycia samochodu osobowego, w części ustalonej od wartości samochodu przewyższającej kwotę: 225 000 zł (wcześniej 30 000 euro) dla samochodów elektrycznych i 150 000 zł (wcześniej 20 000 euro) dla pozostałych pojazdów. Jest to jeden z niewielu podniesionych limitów. W praktyce można więc będzie amortyzować pojazdy do wyższej kwoty granicznej.

 

2. wprowadzenie limitu do zaliczenia leasingu do kosztów uzyskania przychodów;

Wprowadzono kwotę graniczną na poziomie wartości pojazdu 150 000 zł. Zgodnie z nowelizacją, za koszty uzyskania przychodu dotyczące samochodu osobowego nie można już uznawać opłat wynikających z umowy leasingu (z wyjątkami dotyczącymi ubezpieczenia) w wysokości powyżej 150 000 zł. W uproszczeniu oznacza to, że potencjalnie najwięcej stracić mogą przedsiębiorcy, którzy zainteresowani są autami ekskluzywnymi (powyżej 150 000 zł).- dotyczy umów leasingowych, bądź najmu zawartych w roku 2019

 

3. określenie nowych kwot maksymalnych ubezpieczenia, możliwych do zaliczenia jako koszty uzyskania przychodów

Zgodnie z nowelizacją, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów składek na ubezpieczenie samochodu osobowego w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej kwota 150 000 zł pozostaje do wartości samochodu przyjętej dla celów ubezpieczenia. W praktyce oznacza to, że przy wartości samochodu do 150 000 zł ubezpieczenie będzie mogło być rozliczone w kosztach w całości. Powyżej tej kwoty wyłącznie we wskazanej i określonej proporcji.

 

4. zmianę zasad rozliczania kosztów używania samochodów, wykorzystywanych do celów firmowych i prywatnych – rozliczenie  kosztów eksploatacyjnych

W przypadku samochodów używanych zarówno firmowo jak i prywatnie, kosztem uzyskania przychodów będzie tylko 75% wydatków eksploatacyjnych (używania).

 

5. zmianę zasad rozliczania kosztów używania samochodów, które są własnością podatnika prywatnie / czyli Ci podatnicy- którzy obecnie rozliczają kilometrówki, nie mają umów leasingowych i samochód nie jest środkiem trwałym/

W przypadku tych samochodów kosztem zyskania przychodów będzie tylko 20 % wydatków eksploatacyjnych (używania).

 

 

UWAGA : Możliwe jest skorzystanie ze 100 % odliczenia kosztów związanych z eksploatacją samochodu . W tym celu należy:

– zgłosić pojazd do urzędu skarbowego na formularzu VAT-26 – w terminie 7 dni od podjęcia takiej decyzji
– ustalić regulamin zasad używania pojazdu w firmie
– prowadzić kilometrówkę

 

Zgodnie z przepisami ustawy o VAT kilometrówka powinna zawierać takie elementy jak:
– numer rejestracyjny pojazdu,
– data rozpoczęcia oraz zakończenia prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu,
– stan licznika dla dnia, kiedy zostało rozpoczęte i zakończone prowadzenie ewidencji oraz na koniec okresów rozliczeniowych,
– wykaz wszystkich przypadków wykorzystania pojazdu przez danego użytkownika. Taki wykaz powinien zawierać:

*numer wpisu,
*cel oraz datę użytkowania pojazdu,
*informację odnośnie przebytej trasy: skąd-dokąd,
*przebyte kilometry,
*imię i nazwisko kierowcy oraz jego podpis.

-liczbę przejechanych kilometrów na koniec każdego okresu rozliczeniowego oraz na dzień zakończenia prowadzenia ewidencji.

 

 

Masz pytania , bądź wątpliwości???.

>>> Serdecznie zapraszamy do skorzystania z usług naszego BIURA RACHUNKOWEGO <<<

Dorota M.Ogrodowska

właścicielka Kancelarii Księgowo-Finansowej