Uwaga obowiązuje nowy termin na zgłoszenia formy opodatkowania w roku 2019.

 

Od 2019 ostateczny wybór formy opodatkowania upływa do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostanie osiągnięty pierwszy w roku podatkowym przychód (albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód zostanie osiągnięty w grudniu danego roku podatkowego). Dotychczas wybór lub zmianę formy opodatkowania zgłaszaliśmy do dnia 20 stycznia danego roku, lub nie później niż do dnia uzyskania pierwszego przychodu (jeśli działalność rozpoczęta była w trakcie roku).
Pamiętać należy, że wybierając kartę podatkową, nadal obowiązuje termin do dnia 20 stycznia na zgłoszenie opodatkowania tą formą, lub zgłoszenie zmiany tej formy na inną.

 

Jednym z obowiązków jako przedsiębiorcy jest prawidłowe płacenie i rozliczanie podatków. Zanim zarejestrujesz firmę, powinieneś znać podstawowe zasady dotyczące opodatkowania przedsiębiorców.
Jakie podatki dochodowe płaci przedsiębiorca?

 

Jeśli zakładasz działalność jednoosobową (przechodzisz na samozatrudnienie) albo będziesz wspólnikiem, będziesz płacił podatek dochodowy od osób fizycznych PIT (tak jak inne osoby fizyczne, jak np.: pracownicy etatowi czy zleceniobiorcy), w ramach PIT masz możliwość wyboru formy opodatkowania. Spółki, które są podatnikami (w niektórych spółkach podatnikami są tylko wspólnicy, a nie spółki), płacą podatek dochodowy od osób prawnych CIT.

 

Jaką formę opodatkowania PIT wybrać?.

 

Jedną z najważniejszych różnic pomiędzy np. pracą na etacie a prowadzeniem działalności jest możliwość wyboru formy opodatkowania PIT. Jeśli płacisz PIT, możesz wybrać:

* zasady ogólne – skala podatkowa 18 i 32% (po przekroczeniu kwoty 85 528 złotych)
* podatek 19% (tzw. podatek liniowy)
* ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
* kartę podatkową

 

Którą formę wybrać? Wszystko zależy m.in. od rodzaju działalności (niektóre formy opodatkowania można stosować tylko przy określonych rodzajach działalności), kosztów, jakie będziesz ponosił w trakcie działalności, wielkości przychodów czy chęci korzystania z ulg. Możliwa jest zmiana formy opodatkowania w trakcie prowadzenia działalności (moment zmiany zależy od rodzaju opodatkowania).

 

źródło: https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/podatki-i-ksiegowosc/chce-rozliczac-pit/co-powinienes-wiedziec-zanim-zaczniesz-placic-pit/wybor-formy-opodatkowania-dzialalnosci-i-rodzaje-ksiegowosci

 

Jeśli poszukujesz bardziej szczegółowych informacji na temat opodatkowania zapraszamy do kontaktu z Kancelarią.

 

Dorota M.Ogrodowska

właścicielka Kancelarii Księgowo-Finansowej