– przywilej dla wierzyciela

– obowiązek dla dłużnika

 

Przeczytaj !!!

 

Znowelizowane przepisy art. 89a ust. 1 i art. 89b ust. 1-2 Ustawy o VAT przewidują, że począwszy od 1 stycznia 2019 r., uległ skróceniu okres, po upływie którego wierzytelność uznaje się za nieściągalną. W roku 2018  wierzytelność uznawało się za nieściągalną po upływie 150 dni od dnia upływu terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze. Obecnie termin ten wynosi 90 dni.

 

 

 

Podatnicy mogą skorygować podstawę opodatkowania oraz podatek należny w przypadku należności, ktorych nieściągalność została uprawdopodobniona. Nieściągalność wierzytelności powstaje wówczas, gdy nie została ona uregulowana w ciągu 90 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie, bądź na fakturze.

 

Termin 90-dniowy, po upływie którego będzie można skorzystać z ulgi na złe długi dotyczy także wierzytelności, które powstały jeszcze w roku 2018. Są to te wierzytelności, dla których 90 dzień liczony od dnia terminu płatności wskazanego na fakturze lub umowie – upływa w roku 2019.

 

Do należności, których termin płatności przypadał od dnia 3 października 2018 – a nie zostały uregulowane – można już skorzystać z 90-dniowej ulgi.

 

Przypominamy również,że dla wierzycieli taka koreka jest przywilejem, ale dla dłużników obowiązkiem wynikającym z przepisów.

 

 

Jeśli poszukujesz bardziej szczegółowych informacji na ten temat zapraszamy do kontaktu z Kancelarią.

 

Dorota M.Ogrodowska

właścicielka Kancelarii Księgowo-Finansowej