Od 1 stycznia kosztem uzyskania przychodów jest wynagrodzenie małżonka podatnika
i małoletnich dzieci podatnika….. pod warunkiem, że zostało wypłacone terminowo – zgodnie z przepisami prawa pracy.

 

Jak to wygląda w praktyce i czy jest to opłacalne?.

 

Zapraszamy do lektury.

 

Po pierwsze:

Na podstawie przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych pracownikiem jest osoba pozostająca w stosunku pracy. Natomiast pracownik, który spełnia kryteria określone jak dla osób współpracujących czyli – pozostaje z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność we wspólnym gospodarstwie domowym i współpracuje przy prowadzeniu działalności – dla celów ubezpieczeń społecznych jest traktowany jako osoba współpracująca.

 

Podsumowując, jeżeli małżonek spełnia warunki określone dla osób współpracujących, to podlega ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu na zasadach takich jak przedsiębiorca,w tym w zakresie podstawy wymiaru składek. Podstawą składek nie jest więc faktyczne wynagrodzenie z umowy o pracę.

 

Po drugie :

Składki rozliczamy dokładnie tak samo jak dotychczas od osoby współpracującej.

 

Składki społeczne oraz zdrowotne, opłacane za osobę współpracującą, dla celów podatkowych, przedsiębiorca rozlicza w taki sam sposób jak swoje składki . Tutaj występują dwie możliwości: zaliczenie w koszty uzyskania przychodów albo odliczenie bezpośrednio od dochodu. Składkę zdrowotną odlicza się wyłącznie od podatku dochodowego , nie od dochodu. Natomiast składka na Fundusz Pracy może być rozliczona, jako koszt uzyskania przychodu.

 

Po trzecie:

Wszystkie składki za osobę współpracującą w całości z własnych środków opłaca przedsiębiorca – małżonek. Brzmi znajomo?.

 

Po czwarte:

Podatek jest obliczany od kwoty brutto, pomniejszonej jedynie o koszty uzyskania przychodu – czyli 111,25 lub 139,06. Następnie obliczana jest zaliczka na podatek dochodowy, pomniejszona o ulgę.

 

Poniżej przykład:

Wynagrodzenie brutto = 5.000,00 zł.

5.000 zł – 111,25 zł = 4.888,75 zł; po zaokrągleniu 4.889 zł – podstawa opodatkowania;

(4.889 zł x 18%) – 46,33 zł = 833,69 zł; po zaokrągleniu 834 zł – zaliczka na podatek;

5.000 zł – 834 zł = 4.166 zł – wynagrodzenie do wypłaty.

 

 

Od 1 stycznia 2019 r. do kosztów uzyskania przychodów z działalności gospodarczej można zaliczyć kwotę 5.000 zł.

 

Zakładając / tak na skróty/, że odprowadzamy zaliczkę na podatek dochodowy liniowy  – nasza „oszczędność” w podatku wyniesie 5.000,00 zł. x 19% = 950,00 zł.

 

Za małżonka zapłaciliśmy podatek PIT-4 w wysokości: 834,00 zł.

 

A więc jaki mamy zysk?.

 

 

Jeśli poszukujesz bardziej szczegółowych informacji na ten temat zapraszamy do kontaktu z Kancelarią.

 

Dorota M.Ogrodowska

właścicielka Kancelarii Księgowo-Finansowej