• Od 1 września 2019 r. dostępny jest jeden, bezpłatny i elektroniczny Wykaz podatników VAT – to połączony wykaz podmiotów zarejestrowanych, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT.
 • Do 31 grudnia 2019 r. korzystanie z wykazu jest fakultatywne i nie rodzi konsekwencji.
 • Od 1 stycznia 2020 r. podatnicy będą mieli obowiązek zapłaty za faktury o wartości powyżej 15 000 zł na rachunek zamieszczony w Wykazie podatników VAT, jeżeli wystawca faktury jest podatnikiem VAT czynnym.

 

Co powinieneś wiedzieć?…

 

Od 1 września 2019 r. dostępny jest jeden, bezpłatny i elektroniczny Wykaz podatników VAT. To połączony wykaz podmiotów zarejestrowanych, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT. Wykaz pozwala na sprawdzenie przez przedsiębiorcę aktualnego statusu rejestracji jego kontrahentów na wybrany dzień oraz powoli uzyskać informację o tym, co działo się z jego kontrahentem na przestrzeni ostatnich 5 lat.

 

Wykaz zawiera podstawowe dane, które pozwalają na weryfikację przedsiębiorcy, m.in.:

 

 • nazwę firmy lub imię i nazwisko,
 • numer NIP,
 • status,
 • numer REGON,
 • numer w KRS,
 • adres firmy,
 • numer rachunku rozliczeniowego oraz imiennego rachunku w SKOK.

 

Ponadto w wykazie znajdują się pobierane są z baz danych KAS numery rachunków rozliczeniowych lub imiennych rachunków w SKOK – które były otwarte w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, przy zakładaniu firmy

 

– w urzędzie skarbowym- w przypadku spółki zarejestrowanej w KRS

– za pośrednictwem CEIDG – w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej.

Konsekwencje rozliczania transakcji na rachunki spoza wykazu

 

Od 1 stycznia 2020 r. podatnicy będą mieli obowiązek zapłaty faktury o wartości powyżej 15 000 zł. wystawionej przez podatnika VAT czynnego na rachunek zamieszczony w Wykazie podatników VAT.

 

Jeżeli przedsiębiorca zapłaci na inny rachunek, nie będzie miał prawa do zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodów, jak również poniesie odpowiedzialność solidarną za zaległości sprzedawcy w podatku VAT. Może uniknąć tych konsekwencji, jeżeli poinformuje urząd skarbowy w ciągu 3 dni o numerze rachunku spoza wykazu, na który zlecił przelew.

 

Jeżeli podatnik zapłaci na rachunek spoza Wykazu, ale zastosuje mechanizm podzielonej płatności, wówczas nie poniesie odpowiedzialności solidarnej za zaległości sprzedawcy w podatku VAT.

 

 

Uzupełnienie danych :

Jeżeli przedsiębiorca posiada rachunek rozliczeniowy, którego nie ma w Wykazie, a chciałby, żeby się tam znalazł powinien:

 • dokonać aktualizacji danych w CEIDG osobiście w urzędzie miasta, lub gminy, lub za pomocą profilu zaufanego.
 • złożyć aktualizację danych do Urzędu Skarbowego (właściwy ze względu na siedzibę spółki) na formularzu NIP-8 (podmiot wpisany do KRS) lub NIP-2 (np. spółka cywilna)

 

Wyszukiwarka – wykaz podatników- znajduje się pod linkiem:

https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka

 

 

 

Jeżeli potrzebujecie Państwo więcej informacji, na ten temat – zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią.

 

 

Dorota M.Ogrodowska
właścicielka Kancelarii Księgowo-Finansowej