Od tego dnia stosowanie mechanizmu podzielonej płatności będzie niekiedy obowiązkiem podatników otrzymujących fakturę z wykazaną kwotą VAT.

 

Wskazać przy tym należy, że podatnikami VAT są wszystkie podmioty wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą w rozumieniu VAT (art. 15 ust. 1 ustawy o VAT):

  • podatnicy zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni
  • podatnicy zarejestrowani jako podatnicy VAT zwolnieni
  • podatnicy niezarejestrowani

 

Nasi klienci zostali przeszkoleni w tym zakresie, ale i tak pojawia się mnóstwo pytań i niejasności.

 

Poniżej zamieszczamy najważniejsze informacje, oraz podajemy link do załącznika nr 15 :

https://krdp.pl/files/aktyprawne/1120(4).pdf

 

 

 

Wysokość kwoty brutto na fakturze decydująca o obowiązkowym MPP

 

Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności będzie miał zastosowanie, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki (art. 108a ust. 1a ustawy o VAT):

 

  • sprzedawca jest czynnym podatnikiem VAT,
  • nabywca jest podatnikiem VAT (także zwolnionym),
  • zakup dotyczy towarów i usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT,
  • transakcja jest udokumentowana fakturą w kwocie brutto wyższej niż 15 000 zł lub jej równowartości.

 

Nowe regulacje prawne wprowadzające obowiązkowy MPP, w przeciwieństwie do dobrowolnego mechanizmu podzielonej płatności, przewidują liczne sankcje za nieprzestrzeganie przepisów.

 

 

Co ważne, ustawa o VAT przewiduje sankcje zarówno dla sprzedawców (za brak adnotacji na fakturze), jak i dla nabywców (za brak płatności przy zastosowaniu MPP).

 

 

Większość przepisów w zakresie sankcji będzie obowiązywała już od 1 listopada 2019 r. (sankcje w VAT), ale niektóre z nich będą obowiązywały dopiero od 1 stycznia 2020 r. (sankcje w podatku dochodowym).

 

Oto jakie sankcje będą groziły nabywcy za brak obowiązkowej zapłaty z zastosowaniem MPP:

  • dodatkowe zobowiązanie podatkowe (sankcja administracyjna) w wysokości równej 30% wartości VAT wynikającej z takiej faktury (jedynie w zakresie pozycji objętych obowiązkowym MPP).

 

Brak oznaczenia na fakturze nie powoduje, że nabywca jest zwolniony z obowiązku i nie może na niego zostać nałożona sankcja. Sankcja ta nie będzie miała zastosowania, jeśli sprzedawca rozliczył całą kwotę podatku wynikającą z faktury zapłaconej z naruszeniem MPP, innymi słowy, jeśli kontrahent będzie rzetelnie rozliczał swoje zobowiązania z urzędem skarbowym, nabywcy sankcja nie grozi. Sankcja administracyjna nie będzie stosowana w stosunku do podatników będących osobami fizycznymi, do których w takim wypadku będą miały zastosowanie sankcje karne skarbowe. Przepisy w tym zakresie będą obowiązywały od 1 listopada 2019 r.

 

  • brak możliwości uwzględnienia jako kosztu uzyskania przychodu kwoty danego wydatku (CIT/PIT)

 

Sankcja ta będzie miała zastosowanie wyłącznie, jeśli płatność zostanie dokonana z pominięciem mechanizmu, mimo że faktura została prawidłowo oznaczona (tj. zawierała adnotację „mechanizm podzielonej płatności”). Przepisy w tym zakresie będą obowiązywały od 1 stycznia 2020 r.

 

  • odpowiedzialność karna skarbowa wynikająca z kks (do 720 stawek dziennych, w 2019 r. maksymalnie 21 600 000 zł).

 

 

Jeżeli potrzebujecie Państwo więcej informacji, na ten temat – zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią.

 

 

Dorota M.Ogrodowska
właścicielka Kancelarii Księgowo-Finansowej