Główny Urząd Statystyczny opublikował dziś wartość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw włącznie z wypłatami z zysku za czwarty kwartał 2019 roku. Wartość ta stanowi podstawę do wyliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób prowadzących działalność gospodarczą. To przeciętne miesięczne wynagrodzenie wg GUS wyniosło 5368,01 zł.

 

Podstawę wyliczenia składki zdrowotnej stanowi 75% tej wartości, czyli kwota 4026,01 zł. Składka zdrowotna wynosi 9% tej podstawy, zatem w 2020 roku składka zdrowotna wynosić będzie 362,34 zł. W stosunku do roku 2019 oznacza to wzrost składki o 5,8%.

 

W tabeli poniżej prezentujemy wszystkie składki, które będą musieli zapłacić przedsiębiorcy w roku 2020:

 

 

Wzrost składek wyniósł : 8,7 %.

Źródło : https://zus.pox.pl/zus/skladka-zdrowotna-na-2020-rok.htm

 

Jeżeli potrzebujecie Państwo więcej informacji, na ten temat – zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią.

 

 

Dorota M.Ogrodowska
właścicielka Kancelarii Księgowo-Finansowej