header

Mały ZUS Plus – jak skorzystać z nowej ulgi?.

Od 1 stycznia 2021 r. można zgłosić się do małego ZUS Plus.

 

Przedsiębiorcy, których przychód z działalności gospodarczej w 2020 r. nie przekroczył 120 000 zł, po spełnieniu ustawowych warunków, mogą w 2021 r. korzystać z ulgowych zasad oskładkowania określanych jako mały ZUS plus. Wysokość składek ZUS zostanie dla nich ustalona w oparciu o wysokość uzyskanego dochodu. Warunkiem skorzystania z ulgi dla licznej grupy płatników jest dokonanie zgłoszenia do tej formy oskładkowania najpóźniej do dnia 1 lutego 2021 r.

 

Podstawa wymiaru składek, ustalona z uwzględnieniem danych z 2020 r., będzie obowiązywała tych przedsiębiorców przez cały 2021 r.

 

Mały ZUS Plus na 2021 r. przysługuje osobie fizycznej prowadzącej działalność pozarolniczą, która spełnia łącznie wszystkie poniższe warunki:

 

 • prowadzi działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG lub innych przepisów szczególnych (ulga nie przysługuje osobom prowadzącym działalność pozarolniczą inną niż gospodarcza, np. osobom działającym jako wspólnicy jednoosobowych spółek z o.o., wspólnikom spółek jawnych, komandytowych oraz partnerskich),

 

 • prowadziła działalność gospodarczą przez co najmniej 60 dni w poprzednim roku kalendarzowym,

 

 • uzyskała z tej działalności w 2020 r. przychód nieprzekraczający kwoty 120 000 zł – jeśli działalność prowadzona była przez cały rok (jeśli działalność była prowadzona przez część roku, wskazany limit ulega proporcjonalnemu pomniejszeniu),

 

 • nie spełnia warunków do skorzystania z preferencyjnych zasad oskładkowania określonych w art. 18a ustawy systemowej (z najniższą dopuszczalną podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30% minimalnego wynagrodzenia),

 

 • nie wykonuje w ramach prowadzonej działalności na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy tych samych prac, które wykonywane były wcześniej w ramach stosunku pracy (w 2020 r. lub w 2021 r.),

 

 • nie podlegała w 2020 r. ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu także z tytułu innej pozarolniczej działalności (czyli jako twórca i artysta, wspólnik spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej, jednoosobowej spółki z o.o., prowadzący działalność w zakresie wolnego zawodu czy też prowadzący szkoły lub inne placówki oświatowe),

 

 • z ulgi nie może skorzystać przedsiębiorca, który rozlicza się w formie karty podatkowej i jednocześnie korzysta ze zwolnienia VAT,

 

 • przedsiębiorca nie prowadzi działalności twórczej lub artystycznej, nie wykonuje wolnego zawodu,

 

 • nie prowadzi publicznej lub niepublicznej szkoły lub przedszkola.

 

1 lutego 2021 r. upłynie termin zgłoszenia się przedsiębiorcy do małego ZUS Plus na 2021 r.

 

Przedsiębiorcy, którzy od 2021 r. chcą skorzystać z ulgi mały ZUS Plus muszą zgłosić się do ubezpieczeń z kodem 05 90 lub 05 92. Mają na to czas do 1 lutego 2021 r. Natomiast przedsiębiorcy, którzy w 2020 r. korzystali już z tej ulgi, ustalają nową wysokość podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne na rok bieżący. Nie muszą ponownie się rejestrować w ZUS.

Osoba prowadząca działalność gospodarczą, która korzystała w 2020 r. z ulgi mały ZUS plus i nadal w 2021 r. chce opłacać niższe składki, nie musi ponownie zgłaszać się do ubezpieczeń. Natomiast płatnik, który dopiero od 2021 r. chce skorzystać z małego ZUS Plus, musi zgłosić się do ubezpieczeń z kodem, który rozpoczyna się od cyfr 05 90 albo 05 92.

Płatnik, który kontynuuje działalność prowadzoną w 2020 r., a nie korzystał z małego ZUS Plus i chce od 2021 r. skorzystać z tej ulgi musi wyrejestrować się z ubezpieczeń (ZUS ZWUA) z kodem tytułu ubezpieczenia zaczynającym się od 05 10 albo 05 12. Następnie musi zgłosić się do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego (ZUS ZUA) albo tylko do ubezpieczenia zdrowotnego (ZUS ZZA) z kodem zaczynającym się od 05 90 albo 05 92.

 

Dokumenty zgłoszeniowe płatnik musi przekazać do 1 lutego 2021 r. jeśli:

 

 • w 2020 r. prowadził działalność gospodarczą przez co najmniej 60 dni i nie korzystał z małego ZUS Plus,

 

 • w styczniu 2021 r. rozpoczął na nowo działalność prowadzoną w 2020 r. lub wznowił prowadzenie działalności gospodarczej.

 

W ciągu 7 dni od dnia, w którym spełnił warunki do korzystania z małego ZUS Plus jeśli:

 

 • rozpoczął lub wznowił prowadzenie działalności gospodarczej po 24 stycznia 2021 r.,

 

 • spełni warunki w innym miesiącu niż styczeń 2021 r.

Oprócz dokumentów zgłoszeniowych płatnik, który chce skorzystać z małego ZUS Plus, musi również przekazać ZUS DRA cz. II albo ZUS RCA cz. II.

 

Ogrom przepisów rachunkowych i podatkowych może przytłaczać. Jeśli chcesz wiedzieć więcej – skontaktuj się z nami. Przekonaj się, że księgowość może być kompleksową usługą, która pozwoli Ci na prowadzenie biznesu. Napisz do nas lub umów się na konsultację. Zapraszamy!.

 

Źródła:
–  www.zus.pl
– Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 1/2021
Podstawa prawna:
 • art. 18c ust. 2 i 11 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych – j.t. Dz.U. z 2020 r., poz. 266; ost. zm. Dz.U. z 2020 r., poz. 2320

Zobacz również:

WSPÓŁPRACA

Skontaktuj się z nami

Zostaw swój numer telefonu
lub adres e-mail, oddzwonimy.