header

Split payment – a dzielenie faktur

Mechanizm podzielonej płatności / MPP/ – zwany inaczej split payment.

 

Przypominamy, przy określeniu czy dana faktura powinna zostać oznaczona MPP – muszą być spełnione następujące warunki.

 

Na podstawie art. 108a ust.1a ustawy o podatku od towarów i usług obowiązek dokonywania płatności z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności występuje przy łącznym spełnieniu następujących warunków:

  • podatnik VAT (czynny lub zwolniony przedmiotowo lub podmiotowo) otrzymał fakturę z wykazaną kwotą podatku VAT albo przekazuje całość lub część zapłaty przed dokonaniem dostawy towarów lub wykonaniem usługi,

 

  • otrzymana faktura dokumentuje nabycie towarów lub usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT (w całości lub w części) albo nabycia tych towarów czy usług dotyczy kwota płacona przed dokonaniem dostawy towarów lub wykonaniem usługi,

 

  • kwota należności ogółem na tej fakturze przekracza kwotę 15 000 zł.brutto albo kwotę tę przekracza całość lub część zapłaty przed dokonaniem dostawy towarów lub wykonaniem usługi dokumentowana fakturą zaliczkową.

 

Obowiązki sprzedawcy i nabywcy w przypadku transakcji objętej obowiązkowym MPP (towary i usługi z Załącznika nr 15 + kwota faktury powyżej 15 000 zł brutto):

 

1) Po stronie sprzedawcy – obowiązek oznaczenia faktury wyrazami: „mechanizm podzielonej płatności” oraz wymóg przyjęcia płatności od nabywcy z zastosowaniem tego mechanizmu,

 

2) Po stronie nabywcy – obowiązek dokonania zapłaty należności z użyciem mechanizmu podzielonej płatności.

 

Mechanizm podzielonej płatności rodzi wiele wątpliwości co do sposobu jego stosowania. Jednym z nich jest odpowiedź na pytanie, czy w celu uniknięcia konieczności zapłaty mechanizmem podzielonej płatności możemy dzielić faktury.

 

UWAGA :Dzielenie transakcji na mniejsze, w wyniku czego nie ma zastosowania split payment, nie jest zabronione przez organy podatkowe, pod warunkiem że nie ma charakteru fikcyjnego.

 

Najczęstsze wątpliwości w stosowaniu MPP:

 

  1. Odrębne fakturowanie towarów spoza załącznika nr 15

Na podstawie stanowiska Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w piśmie z 19 grudnia 2019 r. (sygn. 0111-KDIB3-2.4012.646.2019.1.AZ). – nie budzi wątpliwości fakt, jeśli podatnik wystawi dwie odrębne faktury – jedną na towar z załącznika nr 15 – który jest poniżej 15000 zł. brutto i oddzielnie drugą fakturę na 25.000 zł. brutto na pozostałe towary.

 

  1. Odrębne fakturowanie każdej sztuki towaru

Wystawienie kilkunastu faktur – na wartości niższe niż 15000 zł. brutto zamiast np. jednej faktury na 100.000 zł. brutto –  ale z oznaczeniem MPP – może podważać legalność takich działań. Organ podatkowy może stwierdzić, że był to jedynie sztuczny podział, a samo fakturowanie miało na celu osiągnięcie korzyści majątkowej. Dlatego najlepiej unikać tego typu fakturowania.

 

  1. Odrębna faktura dla różnych miejsc załadunku

W przypadku gdy podatnik zawarł z kontrahentem umowę ramową na sprzedaż różnych rodzajów złomu. Umowa określała, że  dla każdego miejsca załadunku wystawiana była odrębna faktura. Taka sytuacja powodowała, że na jednego kontrahenta wystawiano danego dnia kilka faktur o wartości jednostkowej poniżej 15 000 zł, ale w danym dniu kwota ta była przekroczona. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w piśmie z 12 listopada 202

0 r. (sygn. 0111-KDIB3-1.4012.644.2020.1.IK) potwierdził brak obowiązku stosowania split payment.

 

  1. Fakturowanie umowy etapami

Ministerstwo Finansów potwierdziło, że split payment nie będzie stosowany w przypadku, kiedy umowa reguluje, iż usługa z załącznika nr 15 będzie fakturowana etapami, kwota każdej z faktur nie przekroczy 15.000 zł. brutto a wartość całej umowy przekracza 15.000 zł. brutto.

 

Wątpliwości dotyczące split payment pojawią się stale ze względu na to , że przepis ten jest stosunkowo nowy i z tego powodu trudno jest powiedzieć, jakie będą zapatrywania sądów – przy ewentualnym sporze z podatnikiem.  Należy jednak pamiętać,  że o ile dzielenie faktur pozwala uniknąć konieczności stosowania split payment, to o tyle podatnicy narażają się na określone sankcje oraz odpowiedzialność solidarną w zakresie rozliczenia podatku VAT.

 

Jeśli chcesz wiedzieć więcej – skontaktuj się z nami. Przekonaj się, że księgowość może być kompleksową usługą, która pozwoli Ci na prowadzenie biznesu. Napisz do nas lub umów się na konsultację. Zapraszamy!

 

Źródło:
– Split payment w 2021 r. – zmiany i aktualne problemy – Łukasz Matuszkiewicz , Wyd.INFOR
https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/

 

Zobacz również:

WSPÓŁPRACA

Skontaktuj się z nami

Zostaw swój numer telefonu
lub adres e-mail, oddzwonimy.