header

IV etap wdrażania Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK)

Od dnia 1 stycznia zaczął się IV etap wdrażania Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) w Państwa przedsiębiorstwach. W związku z powyższym chcielibyśmy Państwu przybliżyć zagadnienia i obowiązki jakie spoczywają na pracodawcach.

 

Obowiązkowe terminy w IV fazie PPK

 

Przedsiębiorcy zatrudniający do 20 osób na dzień 31 grudnia 2019 roku są zobowiązani do zawarcia:

 

  • umowy o zarządzanie PPK do 23 kwietnia 2021 roku,

 

  • umowy o prowadzenie PPK do 10 maja 2021 roku.

 

Obowiązki pracodawcy – wprowadzenie PPK krok po kroku

 

  • Pierwszym krokiem do wprowadzenia PPK jest przeprowadzenie akcji informacyjnej wśród pracowników.  Powinniśmy poinformować naszych pracowników o zaletach i wadach wprowadzenia PPK w Państwa firmie.

 

Na tym etapie Państwa pracownicy powinni dokonać wyboru między rezygnacją a przystąpieniem do PPK.

 

  • następnym krokiem jest wybranie instytucji finansowej, która będzie gromadzić, zarządzać i inwestować środki w PPK. Wyboru musi dokonać pracodawca w porozumieniu z zakładową organizacją związkową lub z reprezentacją pracowników,

 

  • trzecim krokiem jest zawarcie umowy o zarządzanie PPK, a następnie umowy o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz osób zatrudnionych z wybraną instytucją finansową. Należy pamiętać, że niezależnie od tego czy wszyscy Państwa pracownicy złożą rezygnację z PPK i tak mamy obowiązek podpisania umowy o zarzadzanie z instytucją finansową. Jedynym odstępstwem od tej reguły są mikroprzedsiębiorstwa czyli firmy zatrudniające do 10 osób, u których wszyscy pracownicy podpisali rezygnację z uczestnictwa w PPK,

 

  • ostatnim krokiem jest terminowe odprowadzanie wpłat oraz prowadzenie i archiwizacja dokumentacji. Wpłaty są obliczane i pobierane od wynagrodzenia począwszy od pierwszego wynagrodzenia wypłaconego po dacie zawarcia umowy o prowadzenie PPK. Do instytucji finansowej pracodawca przekazuje wpłaty finansowane zarówno przez siebie, jak i pracownika, w terminie do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały obliczone i pobrane.

 

Zachęcamy, do przeanalizowania i zapoznania się ze szczegółowo omówionymi zagadnieniami dotyczącymi wdrażania PPK na stronie – www.mojeppk.pl. Ponadto, udostępniamy do pobrania wzór deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do pracowniczych planów kapitałowych (PPK).

 

>>Pobierz tutaj<<

 

Jeśli chcesz wiedzieć więcej – skontaktuj się z nami. Przekonaj się, że księgowość może być kompleksową usługą, która pozwoli Ci na prowadzenie biznesu. Napisz do nas lub umów się na konsultację. Zapraszamy!.

 

Źródła:
www.mojeppk.pl
www.kadry.infor.pl
www.nn.pl

Zobacz również:

WSPÓŁPRACA

Skontaktuj się z nami

Zostaw swój numer telefonu
lub adres e-mail, oddzwonimy.