header

POLSKI ŁAD – projekt zmian podatkowych – co robimy jako Kancelaria ?

26 lipca 2021 r. przedstawiony został projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw : https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12349409

 

Najważniejsze zmiany podatkowe proponowane przez rząd:

 

Pozytywne:

 

 •  wzrost kwoty wolnej od podatku do 30.000 zł,

 

 • podwyższenie progu podatkowego do 120.000 zł,

 

 • obniżenie stawki ryczałtu dla niektórych przychodów – z 17% na 14% (usługi w zakresie opieki zdrowotnej, architektoniczne, inżynierskie, badań i analiz technicznych, w zakresie specjalistycznego projektowania) i z 15% na 12% (branża IT),

 

 • od dnia zawarcia związku małżeńskiego dochody mogą być rozliczane wspólnie,

 

 • ulga mieszkaniowa będzie przysługiwała w razie spłaty kredytu i odsetek związanych ze sprzedawaną nieruchomością,

 

 • ulga w PIT dla powracających  z emigracji – kwota wolna od podatku dla powracających ma być wyższa o 50 000 zł,

 

 • ulga dla klasy średniej – ulga dotyczy wyłącznie osób osiągających przychody w przedziale od 68 412 do 133 692 zł rocznie (5 700 – 11 140 zł miesięcznie) i przewidziana jest możliwość jej rozliczania na bazie miesięcznej i rocznej , nie obejmuje jednak przychodów z działalności wykonywanej osobiście i umów cywilnoprawnych – ten element oceniamy negatywnie,

 

Niekorzystne:

 

 • brak możliwości rozliczania w formie karty podatkowej, pozostaje kontynuacja dla rozliczających się w ten sposób,

 

 • zmiana podstawy wymiaru składki zdrowotnej i wyłączenie możliwości jej odliczania od podatku – oznacza to dodatkową daninę nałożoną nawet na tych, których dochody nie przekroczą kwoty wolnej. Jej wysokość będzie obliczana od dochodu – co w praktyce oznacza podniesienie podatków o 7,75 %. Przy poniesieniu straty składka zdrowotna będzie ustalana od minimalnego wynagrodzenia – w przyszłym roku od 3000, 00 zł. U ryczałtowców składka zdrowotna wyniesie 1/3 stawki ryczałtu. Składką zdrowotną będą obciążeni również członkowie zarządu, prokurenci i inne osoby sprawujące funkcje na zasadzie powołania,

 

 • amortyzacja budynków i lokali mieszkalnych nie będzie stanowiła kosztów uzyskania przychodów w PIT i CIT, a wynajem prywatny będzie rozliczany tylko ryczałtem,

 

 • opodatkowanie sprzedaży samochodu wykupionego z leasingu do majątku prywatnego – zostało usankcjonowane, do tej pory było zależne od interpretacji,

 

 • wszystkie świadczenia do własnej spółki z majątku prywatnego, bądź z innej własnej działalności – będą szeroko badane – muszą więc być doskonale udokumentowane i w cenach rynkowych,

 

 • nowe obowiązki od 2023 roku – miesięczna wysyłka JPK księgi rachunkowe, JPK księga przychodów i rozchodów; wprowadzenie JPK dla środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,

 

 • nielegalne zatrudnienie – w przypadku zatrudnienia „na czarno” miesięcznym przychodem przedsiębiorcy będzie kwota w wysokości minimalnego wynagrodzenia. Przychody pracownika z tytułu nielegalnego zatrudnienia będą zwolnione z podatku. Pracodawca będzie obowiązany do zapłaty składek ZUS od tego wynagrodzenia, które nie będą stanowiły kosztów uzyskania przychodów,

 

 • zmiana limitu płatności gotówkowych z 15.000 zł. do 8.000 zł.

 

Co robimy jako Kancelaria ?

 

Analizujemy postęp prac nad projektem wraz z naszymi specjalistami od podatków i prawa. Obecnie proces konsultacji społecznych został przedłużony z 2 tygodni do końca sierpnia. Następnie przygotujemy się z Państwem do tych zmian. Będą nas wspierać w tym zakresie współpracujący z naszą Kancelarią, Doradcy Podatkowi i Radcowie Prawni.

 

Jednocześnie informujemy, że Krajowa Izba Biur Rachunkowych, którego nasza Kancelaria jest jednym z członków – założycieli przygotowała List Otwarty do Ministra Finansów – będący sprzeciwem środowiska na permanentne i wprowadzane w pośpiechu zmiany w prawie podatkowym. Nie ma naszej zgody, by standardem był proces notorycznego nowelizowania przepisów i permanentnego wprowadzania nowych obowiązków podatkowych, których realizacja staje się z każdym dniem mniej realna do wykonania.

 

List Otwarty KIBR do Ministra Finansów  – >>> PRZECZYTAJ <<<

 

Jeśli chcesz wiedzieć więcej – skontaktuj się z nami. Przekonaj się, że księgowość może być kompleksową usługą, która pozwoli Ci na prowadzenie biznesu. Napisz do nas lub umów się na konsultację. Zapraszamy!.

 

źródła :
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12349409
https://www.bcc.org.pl/opinie_ekspertow/polski-lad-analiza-projektu-ustawy-podatkowej/
https://wynajmistrz.pl/
https://www.money.pl/gospodarka/wyplaty-pod-stolem-konsekwencje-obciaza-pracodawce-6665396690070272a.html
https://businessinsider.com.pl/wiadomosci/polski-lad-rzad-wydluza-konsultacje-ws-projektu-podatkowego/dmx1txf

 

Zobacz również:

WSPÓŁPRACA

Skontaktuj się z nami

Zostaw swój numer telefonu
lub adres e-mail, oddzwonimy.