Składki ZUS od stycznia 2018 roku – możemy obecnie wpłacić wyłącznie na nowe, indywidualne konto, które jest przypisane do każdej firmy.
Zawiadomienia o nowym numerze konta przedsiębiorcy otrzymywali pocztą od kilku miesięcy.
Stare numery rachunków ZUS straciły ważność z końcem roku 2017. Składki za miesiąc grudzień 2017 roku – płacimy już na nowe konto.

Obecnie zamiast trzech przelewów, będzie wykonywany jeden zbiorczy przelew na indywidualne konto.
Przelew wykonujemy tak jak standardową płatność do kontrahenta w tytule podając np. składka za miesiąc… . Nie jest zdefiniowany obligatoryjny tytuł przelewu.
ZUS zaewidencjonuje nasze składki, tak jak dotychczas na oddzielnie konta : składkę emerytalną, rentową, chorobową, wypadkową, zdrowotną oraz Fundusz Pracy.
Informacje te będzie pobierał z przesłanych przez przedsiębiorców deklaracji lub tych wygenerowanych przez ZUS – tzw.powtarzalnych co miesiąc.
Przy czym musimy pamiętać, że w pierwszej kolejności pokrywane będzie ewentualne zadłużenie, a dopiero później bieżąca składka.
Celowym jest wystąpienie do ZUS o ewentualne rozliczenie konta płatnika składek, żeby nie rozczarować się przy ewentualnym występowaniu o zaświadczenie o niezaleganiu.

 

>>>> SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z USŁUG NASZEGO BIURA RACHUNKOWEGO<<<<

Dorota M.Ogrodowska

właścicielka Kancelarii Księgowo-Finansowej