header

Zakres usług

Zakres usług

Wykorzystując nasze zasoby i bazę współpracujących specjalistów pomagamy naszym Klientom we wszystkich aspektach związanych z prowadzeniem działalności w dowolnie wybranej formie.
Mikro, mała czy średnia firma?. Fundacja czy Stowarzyszenie? Spółka cywilna, jawna, z ograniczoną odpowiedzialnością, komandytowa czy akcyjna.
Bez względu na to, jakim kierujesz biznesem, zawsze potrzebujesz fachowo prowadzonej księgowości. Nie musisz już generować kosztów poprzez zatrudnianie na stałe księgowych, czy tworzenie całych działów.
Nowoczesna księgowość, to przede wszystkim wsparcie biura rachunkowego, które zajmuje się wszelkimi aspektami rozliczenia prowadzonej działalności, obsługą kadr i płac oraz wieloma innymi zagadnieniami, które nie muszą już zajmować czasu właścicieli firm.

Co możemy zaproponować Twojej firmie?

Księgowość

Kompleksowa księgowość
i wsparcie oraz nadzór księgowy

Oferta usług Kancelarii obejmuje kompleksowe prowadzenie księgowości, wsparcie działów księgowych w firmach oraz nadzór księgowy, który pozwala zachować pełną kontrolę nad księgowością prowadzoną w siedzibie firmy.

Co oferujemy:

Pełna rachunkowość
/Księgi handlowe/

Podatkowa księga przychodów i rozchodów /KPiR/

Księga ryczałtu ewidencjonowanego /Ewidencja przychodów/

Ewidencja VAT
/JPK_V7, rejestry vat/

Ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Ewidencja wyposażenia

Nadzór księgowy

Deklaracje podatkowe
/ PIT, CIT, VAT /

Sprawozdania i raporty dla zewnętrznych instytucji

Analizy finansowe i badania porównawcze

Kadry i płace

Kompleksowa obsługa kadrowa, kadrowo-płacowa,
lub kadry+ płace+ZUS

Zapewniamy prawidłowe i terminowe naliczanie wynagrodzeń, prowadzenie dokumentacji pracowniczej zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, właściwe naliczenie podatków oraz innych zobowiązań publiczno-prawnych. Współpracujemy z inspektorem Prawa Pracy oraz inspektorem BHP.

Co oferujemy:

Umowy o pracę i umowy cywilno - prawne

Akta osobowe

Wynagrodzenia

Deklaracje ZUS

Zaliczki na podatek

Sprawozdania GUS

Deklaracje PFRON, PPK

Doradztwo w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Doradztwo podatkowe

Nasza kancelaria współpracuje z wieloma doradcami podatkowymi z całej Polski.

Aby zapewnić kompleksowe usługi zarówno w obszarze polskiego, jak
i międzynarodowego prawa podatkowego - kierujemy naszych klientów
do współpracujących z nami specjalistów. Dzięki temu nasi klienci mogą liczyć na optymalizację podatkową - która zapewnia ich bezpieczeństwo.

Nasi specjaliści zajmują się następującymi zagadnieniami:

Zastosowanie prawa podatkowego
i interpretacja przepisów

Wykorzystanie ulg
i zwolnień podatkowych

Międzynarodowe prawo podatkowe

Optymalizacja podatkowa

Fuzja i przekształcenia przedsiębiorstw, postępowania likwidacyjne
i upadłościowe

Audyt podatkowy

Wsparcie podczas postępowań podatkowych

Wsparcie podczas kontroli podatkowych

Reprezentacja przed organami kontroli skarbowej

Reprezentacja przed sądami Administracyjnymi

Audyt

Nasza kancelaria współpracuje z biegłymi rewidentami
z całej Polski.

Dzięki współpracy ze specjalistami w tej dziedzinie - możemy polecić naszym klientom biegłych rewidentów – którzy zapewnią kompleksowe usługi w obszarze polskich przepisów w zakresie wykonywania czynności rewizji finansowej. Taka współpraca zapewnia naszym klientom rzetelną kontrolę ksiąg – która gwarantuje spokój dla właścicieli, zarządu, oraz czytelne dane dla partnerów biznesowych.

Przeglądy ksiąg rachunkowych sprawozdań finansowych zgodnie ze standardami sprawozdawczości finansowej

Badanie sprawozdań finansowych pod kątem zgodności
z obowiązującymi przepisami prawa polskiego
i międzynarodowego

Sporządzanie sprawozdań finansowych

Kontrola finansowa projektów współfinansowanych przez UE

Due dilligence

Badanie sprawozdań spółek w trakcie restrukturyzacji, przekształceń, łączenia
i likwidacji

Pozostałe usługi

Czym jeszcze możemy Państwa zachęcić,
co ponadto oferujemy, czym zajmuje się nasza Kancelaria

Doskonale rozumiemy potrzebę świadczenia usług dodatkowych, które pomogą Państwu w rozwijaniu działalności. Oferujemy wiedzę
i doświadczenie, które nie tylko ma sprostać potrzebom Państwa firmy,
ale także aktywnie wspierać Państwa w rozwoju i osiąganiu sukcesów. Pomagamy naszym klientom we wszystkich aspektach prowadzonej przez nich działalności.

Rozliczenia roczne,
w tym zagraniczne

Sporządzanie wniosków
kredytowych, pozyskiwanie
kredytów bankowych

Pomoc przy zakładaniu
podmiotów gospodarczych

Doradztwo i świadczenie usług
w zakresie organizacji nowych
spółek handlowych

Wyprowadzanie zaległości
podatkowych i księgowych

WSPÓŁPRACA

Skontaktuj się z nami

Zostaw swój numer telefonu
lub adres e-mail, oddzwonimy.