header

Audyt kadrowy

Przestrzeganie przepisów prawa pracy, prawidłowe naliczanie wynagrodzeń, prowadzenie dokumentacji pracowniczej oraz zarządzanie świadczeniami to tylko niektóre z wyzwań, z którymi muszą zmierzyć się pracodawcy. Audyt kadrowy jest rozwiązaniem, pozwalającym na dokładną ocenę i optymalizację tych procesów. Dzięki niemu można skutecznie zidentyfikować oraz wyeliminować ewentualne nieprawidłowości w dokumentacji kadrowej, co w konsekwencji przekłada się na poprawę efektywności pracy i minimalizację ryzyka prawnego. Nasze biuro rachunkowe oferuje kompleksowe usługi audytu kadrowego.


Czym charakteryzuje się audyt kadrowy?


Audyt kadrowy to szczegółowa analiza procesów i dokumentacji związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi. Jego celem jest weryfikacja zgodności z obowiązującymi przepisami prawa pracy, a także identyfikacja obszarów wymagających poprawy. Audyt obejmuje szeroki zakres działań, począwszy od analizy umów o pracę, poprzez weryfikację składanych deklaracji, aż po sprawdzenie poprawności wyliczeń wynagrodzeń.


Określenie prawidłowości


Podczas audytu kadrowego dokładnie weryfikujemy zgodność procesów i dokumentacji kadrowej z obowiązującymi przepisami. Skupiamy się wielu aspektach działalności firmy:


Składane deklaracje ZUS


W ramach audytu kadrowego szczególną uwagę poświęcamy weryfikacji składanych deklaracji do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Sprawdzamy, czy wszystkie deklaracje zostały złożone w terminie oraz czy zawierają poprawne dane dotyczące pracowników i wysokości składek. Błędne lub opóźnione deklaracje mogą prowadzić do poważnych konsekwencji finansowych.


Zgłoszenia i wyrejestrowania pracowników


Weryfikujemy, czy wszystkie zgłoszenia nowych pracowników oraz wyrejestrowania osób, które zakończyły współpracę, zostały dokonane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nieprawidłowości w tym zakresie mogą skutkować nie tylko karami finansowymi, ale również problemami związanymi z naliczaniem składek emerytalno-rentowych.


Poprawność kodów zawodów


Poprawne przypisanie kodów zawodów jest kluczowe dla prawidłowego zarządzania kadrami. Nasz audyt obejmuje weryfikację zgodności kodów z rzeczywiście wykonywanymi przez pracowników obowiązkami. Błędy w tym zakresie mogą prowadzić do nieprawidłowego naliczania składek ZUS oraz innych zobowiązań pracodawcy.


Poprawne wyliczenia wypłat


Precyzyjne wyliczenie wynagrodzeń to fundament satysfakcji pracowników i prawidłowego funkcjonowania firmy. W ramach audytu sprawdzamy, czy wszystkie składniki wynagrodzeń, w tym dodatki, premie oraz wynagrodzenie za nadgodziny, zostały wyliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy.


Aktualne oraz zaległe badania lekarskie i BHP


Zapewnienie, że pracownicy posiadają aktualne badania lekarskie i BHP, jest obowiązkiem każdego pracodawcy. W trakcie audytu weryfikujemy, czy wszystkie wymagane badania zostały przeprowadzone na czas oraz czy pracownicy posiadają aktualne orzeczenia lekarskie. Brak aktualnych badań może skutkować poważnymi konsekwencjami prawnymi i finansowymi.


Prawidłowe naliczenie i wykorzystywanie urlopów


Zarządzanie urlopami to kolejny kluczowy element audytu kadrowego. Sprawdzamy, czy pracownicy wykorzystują urlopy zgodnie z przysługującymi im uprawnieniami oraz czy naliczenia urlopów są prawidłowe. Błędy w tym zakresie mogą prowadzić do kumulacji niewykorzystanych dni urlopowych i roszczeń ze strony pracowników. Bez prawidłowego prowadzenia danych związanych z urlopami nie jest również możliwe prawidłowe wystawienie świadectwa pracy po zakończeniu zatrudnienia.


Dostarczone świadectwa pracy i nauki


Audyt obejmuje również weryfikację, czy pracownicy dostarczyli wszystkie niezbędne dokumenty. Świadectwa pracy i nauki są kluczowe dla prawidłowego naliczania stażu pracy oraz przysługujących pracownikom uprawnień.


Przedstawienie wyników i zaproponowanie planu naprawczego


Po przeprowadzeniu szczegółowego audytu kadrowego przedstawiamy raport, zawierający wyniki naszych analiz oraz identyfikację obszarów wymagających poprawy. Na podstawie zebranych danych proponujemy również plan naprawczy, który pomoże Twojej firmie wyeliminować zidentyfikowane nieprawidłowości oraz wdrożyć najlepsze praktyki w zarządzaniu kadrami. Nasze rekomendacje obejmują zarówno krótkoterminowe działania naprawcze, jak i długoterminowe strategie, mające na celu poprawę efektywności i zgodności procesów kadrowych. Przeprowadzenie audytu kadrowego przez nasze biuro rachunkowe to inwestycja w stabilność i rozwój Twojej firmy.

WSPÓŁPRACA

Skontaktuj się z nami

Zostaw swój numer telefonu
lub adres e-mail, oddzwonimy.