header

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)

Jedną z kluczowych inicjatyw ostatnich lat, wspierających długoterminowe oszczędzanie, są Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK). Nasze biuro rachunkowe oferuje kompleksowe wsparcie w zakresie obsługi PPK, zapewniając Ci spokój ducha i pewność, że wszystkie obowiązki związane z tym programem są realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.


Co to jest PPK?


Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to dobrowolny system długoterminowego oszczędzania, który został wprowadzony w Polsce na mocy ustawy z dnia 4 października 2018 roku. PPK ma na celu zapewnienie pracownikom dodatkowych środków finansowych na emeryturę poprzez regularne, wspólne wpłaty pracowników, pracodawców oraz państwa. System ten funkcjonuje na zasadzie współpracy wszystkich stron, co pozwala na systematyczne gromadzenie kapitału i budowanie stabilności finansowej na przyszłość.


Kto może skorzystać z PPK?


Z PPK mogą skorzystać wszyscy pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia oraz inne osoby wykonujące pracę zarobkową, które ukończyły 18. rok życia, ale nie przekroczyły 55. roku życia – są zapisywane do systemu automatycznie. Pracownicy w wieku od 55 do 70 lat również mogą przystąpić do PPK, jednak muszą złożyć stosowny wniosek. Program obejmuje zarówno osoby zatrudnione na pełen etat, jak i te pracujące na część etatu, co czyni go niezwykle elastycznym oraz dostosowanym do różnych form zatrudnienia.


Wysokość wpłat do PPK


Wpłaty do PPK składają się z trzech głównych części:  • wpłaty pracownika,

  • wpłaty pracodawcy,

  • dopłat państwowych.


Podstawowa wpłata pracownika wynosi 2% jego wynagrodzenia brutto, natomiast pracodawca zobowiązany jest do przekazania 1,5% wynagrodzenia brutto pracownika. Dodatkowo, osoba zatrudniona ma możliwość dobrowolnego zwiększenia swojej wpłaty o kolejne 2%, a pracodawca może dodać jeszcze 2,5% wynagrodzenia. Jest to dopuszczalne wyłącznie w momencie, gdy nasze wynagrodzenie nie przekracza 1,2 - krotności minimalnego wynagrodzenia. W wyjątkowych przypadkach można także wpłatę własną obniżyć aż do 0,5%. Państwo wspiera uczestników PPK, przekazując wpłatę powitalną w wysokości 250 zł oraz coroczną dopłatę w wysokości 240 zł po spełnieniu odpowiednich warunków.Na kim spoczywa odpowiedzialność przekazywania składek do instytucji?


Odpowiedzialność za przekazywanie składek do instytucji finansowych spoczywa na pracodawcy. Jest on zobowiązany do zawarcia umowy o zarządzanie PPK z wybraną instytucją finansową oraz do podpisania umowy o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz pracowników. Dodatkowo, musi terminowo i regularnie przekazywać składki na rachunki PPK prowadzone przez wybraną instytucję finansową. Dzięki naszym usługom rachunkowym, będziesz mieć pewność, że wszystkie formalności związane z PPK są realizowane zgodnie z przepisami i w odpowiednich terminach.


Naliczanie PPK w listach płac


Naliczanie składek w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowy w listach płac to proces wymagający szczególnego podejścia. Wpłaty na PPK muszą być obliczane na podstawie wynagrodzenia brutto pracownika, uwzględniając zarówno stałe, jak i zmienne składniki, takie jak premie, nagrody czy dodatki, a pomijając zasiłki i zwolnienia, od których nie naliczamy PPK.


Jak wspominaliśmy, podstawowa wpłata pracownika wynosi 2% wynagrodzenia brutto, natomiast pracodawca przekazuje dodatkowe 1,5%. W zależności od decyzji pracownika i pracodawcy, wpłaty mogą być zwiększone odpowiednio do łącznie 8% wynagrodzenia brutto. Kluczowe jest, aby wszystkie te obliczenia były dokładne i zgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi.


Oprócz samego naliczania składek, równie ważne jest ich prawidłowe zaksięgowanie i uwzględnienie w listach płac, co wymaga dokładnej współpracy między działem kadrowo-płacowym a systemem finansowym firmy. Każda lista płac musi być przygotowana w sposób umożliwiający łatwe identyfikowanie składek PPK, zarówno tych pochodzących od pracownika, jak i od pracodawcy. Dzięki profesjonalnej obsłudze kadrowo-płacowej, którą oferujemy w naszym biurze rachunkowym, wszystkie te czynności są realizowane sprawnie i terminowo, co pozwala uniknąć kosztownych błędów.


Przekazywanie rozliczeń PPK do instytucji


Pracodawca jest zobowiązany do regularnego przekazywania składek na rachunki PPK pracowników. Wymaga to sprawnej komunikacji z instytucją finansową, terminowego przesyłania wpłat oraz bieżącej weryfikacji poprawności dokonywanych transakcji. Dzięki naszym usługom, Twoja firma może być pewna, że wszystkie wpłaty PPK będą przekazywane zgodnie z wymogami prawnymi i bez zbędnych opóźnień. Skontaktuj się, by poznać szczegóły współpracy!

WSPÓŁPRACA

Skontaktuj się z nami

Zostaw swój numer telefonu
lub adres e-mail, oddzwonimy.