header

Usługi księgowe Gdańsk / Pruszcz Gdański

Księgowość

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą naszego biura rachunkowego! Jesteśmy zespołem doświadczonych specjalistów, którzy zajmują się prowadzeniem księgowości pełnej oraz uproszczonej. W zależności od rozmiaru przedsiębiorstwa i przychodów, jakie generuje, zaproponujemy odpowiednią formę rozliczenia, zgodną z aktualnymi zapisami prawa. Zapewniamy fachową pomoc w prowadzeniu ksiąg rachunkowych, rejestrów i ewidencji, a także innych dokumentów wymaganych w przypadku Państwa działalności gospodarczej.Czym jest księgowość uproszczona?

Usługa księgowości uproszczonej

W przypadku osób fizycznych oraz wspólników prowadzących działalność w formie spółek cywilnych partnerskich lub jawnych odpowiednia będzie księgowość uproszczona.

Jedną z nich jest Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów. Jest to uproszczona forma księgowości przeznaczona dla mniejszych firm. Pozwala ustalić przychody i koszty prowadzonej działalności gospodarczej dla celów podatku dochodowego.

Ewidencję prowadzi się odrębnie za każdy rok, w formie papierowej lub elektronicznej, według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Nie musisz zawiadamiać urzędu skarbowego o prowadzeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów prowadzisz, jeśli:

 • prowadzisz firmę jako osoba fizyczna, przedsiębiorstwo w spadku, spółka cywilna osób fizycznych, spółka cywilna osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku, spółka jawna osób fizycznych lub spółka partnerska

 • wybrałeś opodatkowanie na zasadach ogólnych (12% i 32%) lub według stawki liniowej (19%)

 • twoje przychody za poprzedni rok nie przekroczyły 2 mln euro (w 2022 roku to jest 9 188 200 zł).

Ewidencja Przychodów

Kolejnym przykładem uproszczonej księgowości jest Ewidencja Przychodów.

Jeśli wybrałeś opodatkowanie w formie ryczałtu ewidencjonowanego, musisz prowadzić ewidencję przychodów według wzoru z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

To najprostsza forma księgowości, w której ujmuje się wyłącznie przychody z działalności gospodarczej. Ważne, aby prowadzić ją rzetelnie i w sposób niewadliwy.

Prowadzenie księgowości uproszczonej jest wystarczające w przypadku większości przedsiębiorców, których obroty za miniony rok nie przekroczyły kwoty 2 milionów euro. Jest więc odpowiednią formą rozliczenia dla mniejszych firm, z wyłączeniem spółek komandytowych, kapitałowych i akcyjnych, niezależnie od generowanych przez nie przychodów. Jeżeli twoje przychody przekroczą 2 mln euro musisz prowadzić księgi rachunkowe (pełna księgowość).

Księgowość pełna – na czym polega

Zewnętrzna księgowość dla Twojej firmy

Jeżeli przekształcisz jednoosobową działalność gospodarczą w spółkę handlową lub partnerską lub wygenerujesz roczny obrót w sumie przekraczającej 2 mln euro, należy zacząć prowadzić księgowość pełną.

Pełna rachunkowość (księgi rachunkowe) to najbardziej złożona forma ewidencji, którą najczęściej prowadzą duże firmy.

W księgach rachunkowych odnotowuje się wszystkie operacje gospodarcze podmiotu w formie zapisów, które powinny być rejestrowane chronologicznie i systematycznie.

Do prowadzenia pełnej księgowości (ksiąg rachunkowych) zobowiązane są między innymi:


 • spółki handlowe takie jak: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (spółka z o. o. w organizacji), spółka akcyjna (spółka akcyjna w organizacji), prosta spółka akcyjna (prosta spółka akcyjna w orga-nizacji), spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna bez względu na wielkość przychodów)

 • osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki cywilne osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie oraz przedsiębiorstwa w spadku, jeśli ich przychody netto za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej 2 mln euro (w 2022 roku odpo-wiada to kwocie 9 188 200 zł).


Możesz dobrowolnie prowadzić pełną księgowość (księgi rachunkowe), jeśli twoje przychody za poprzedni rok były niższe, niż 2 mln euro.

Zawiadom o tym urząd skarbowy przed rozpoczęciem roku obrotowego. Możesz to zrobić wprowadzając odpowiednie zmiany w swoim wpisie w CEIDG.

Jest ona znacznie bardziej złożona od prostej rachunkowości, ponieważ wymaga przedstawienia szczegółowych informacji dotyczących sytuacji finansowej firmy. W jej zakres wchodzi dokumentowanie zdarzeń gospodarczych, za pomocą dodatkowych ewidencji oraz rejestrów.

Chociaż jest to forma rozliczenia bardziej kosztowna od standardowej rachunkowości, ma również swoje zalety. Przede wszystkim księgowość pełna zapewnia Państwu większą kontrolę nad sytuacją finansową firmy. Wymaga bowiem prowadzenia pełnej ewidencji przychodów i rozchodów, pozwala więc szybko znaleźć źródło ewentualnego ograniczenia płynności. Decydując się na taką formę rozliczenia, przedsiębiorcy muszą przestrzegać wielu skomplikowanych przepisów, dlatego najlepiej powierzyć to zadanie ekspertom z naszego biura rachunkowego.

Dedykowany księgowy dla Twojej firmy

Biuro rachunkowe Ogrodowscy

Decydując się na nawiązanie współpracy z nami, Państwa przedsiębiorstwo otrzymuje dedykowanego księgowego. Doświadczony i świetnie zorientowany w aktualnych przepisach specjalista pomoże zaprowadzić porządek w finansach firmy i zajmie się prowadzeniem księgowości pełnej lub uproszczonej, w zależności od danego przypadku. Po otrzymaniu dostępu do odpowiedniej dokumentacji rozpoczniemy fachową obsługę ksiąg lub rachunkowości, a także weźmiemy na siebie kontakt z przedstawicielami instytucji państwowych, przede wszystkim urzędu skarbowego.
Zakres usług z obszaru księgowości, jakie zapewnia nasze biuro rachunkowe, obejmuje również m.in.:
 • nadzór księgowy,

 • ewidencja VAT, wyposażenia, środków trwałych,

 • sprawozdania dla instytucji publicznych,

 • badania porównawcze i analizy finansowe,

 • deklaracje podatkowe,

 • inne niezbędne  ewidencje

Rzetelna księgowość – podstawa bezpieczeństwa Twojej firmy

Zapraszamy do współpracy

Nie warto tracić czasu na samodzielne prowadzenie księgowości, niezależnie czy pełnej, czy uproszczonej. Realizacja tego zadania wymaga bowiem ogromnej wiedzy specjalistycznej, w tym znajomości skomplikowanych przepisów podatkowych, które dodatkowo nieustannie się zmieniają. Bez względu na rozmiar i rodzaj przedsiębiorstwa zatrudnienie biura rachunkowego to lepsze rozwiązanie, jeśli zależy Państwu na pełnej kontroli nad firmowymi finansami oraz uniknięciu ewentualnych błędów w księgach i rachunkach. 
Zajmujemy się prowadzeniem rzetelnej księgowości pełnej lub uproszczonej, przekładając się na zwiększenie bezpieczeństwa finansowego naszych klientów. Wywiązujemy się z obowiązujących przepisów oraz terminów, wprowadzając porządek w dokumentach podatkowych i księgach przedsiębiorców. Zapraszamy do sprawdzenia pozostałych usług, jakie proponuje nasze biuro rachunkowe.

WSPÓŁPRACA

Skontaktuj się z nami

Zostaw swój numer telefonu
lub adres e-mail, oddzwonimy.