header

NIE BÓJ SIĘ MPP – MECHANIZM PODZIELONEJ PŁATNOŚCI MOŻE BYĆ KORZYSTNY DLA TWOJEJ FIRMY

Z dniem 1 listopada 2019 r. zostały wprowadzone przepisy określające obowiązkowe stosowanie mechanizmu podzielonej płatności.

 

Klienci nie są do końca przekonani co do korzyści związanych z płatnościami w tej procedurze.

 

Poniżej „nowości”  w tym zakresie :

 

  1. Przelewy zaliczkowe w procedurze split -payment 

 

Z dniem 1 listopada 2019 r. płatności takie mogą być dokonywane z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (obowiązkowego i dobrowolnego) przed wystawieniem faktury zaliczkowej. W takich przypadkach w dedykowanym komunikacie przelewu zamiast informacji o numerze faktury, w związku z którą dokonywana jest płatność, wpisywany będzie wyraz „zaliczka”.

 

 

2. Przelewy zbiorcze

 

Z dniem 1 listopada 2019 r. istnieje możliwość dokonywania jednym komunikatem przelewu zapłaty za więcej niż jedną fakturę. W takiej sytuacji podatnik w komunikacie przelewu nie będzie wskazywał numeru konkretnej faktury płaconej w mechanizmie podzielonej płatności, będzie natomiast wskazywał okres, za który dokonuje płatności (zob. dodawany art. 108a ust. 3c ustawy o VAT).

 

Z tej możliwości podatnicy będą mogli korzystać wyłącznie w celu opłacania w ramach mechanizmu podzielonej płatności wszystkich faktur wystawionych przez danego sprzedawcę w okresie nie krótszym niż jeden dzień i nie dłuższym niż jeden miesiąc

 

Zbiorczym komunikatem przelewu nie będą mogły być opłacane:

 

1) tylko niektóre faktury wystawione w danym okresie przez sprzedawcę na rzecz danego podatnika,

 

2) wszystkie faktury wystawione przez sprzedawcę na rzecz danego podatnika w okresie krótszym niż jeden dzień,

 

3) wszystkie faktury wystawione przez sprzedawcę na rzecz danego podatnika w okresie dłuższym niż jeden miesiąc (tj. miesiąc kalendarzowy),

 

4) faktury wystawiane przez różnych sprzedawców.

 

 

 

3. NAJWAŻNIEJSZA ZMIANA : Przeznaczenie środków zgromadzonych na rachunku VAT

 

Zgodnie z ustawą nowelizującą, przewidziano możliwość przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku VAT nie tylko na zapłatę zobowiązania w VAT, ale również na zapłatę PIT, CIT, podatku akcyzowego, należności celnych oraz składek ZUS (powyższe dotyczy również m.in. zapłaty zaliczek na PIT/CIT, przedpłat podatku akcyzowego, odsetek za zwłokę w ww. podatkach/należnościach).

Podsumowanie MPP / mechanizm podzielonej płatności/

 

·MPP działa tylko w relacji przedsiębiorca = przedsiębiorca

 

·MPP może być dokonywana tylko w PLN

 

·wpłacając zaliczkę w trybie MPP w numerze faktury wpisujemy słowo „zaliczka”

 

·płacąc w trybie MPP unikasz solidarnej odpowiedzialności za niewpłacony przez sprzedawcę VAT

 

·płacąc MPP nie musisz znać numeru rachunku VAT kontrahenta

 

·ani bank, ani biuro rachunkowe nie są zobowiązani do weryfikacji poprawności wykonywanych przelewów; decyzję w tym zakresie podejmuje podatnik

 

Jeżeli potrzebujecie Państwo więcej informacji, na ten temat – zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią.

 

 

Dorota M.Ogrodowska
właścicielka Kancelarii Księgowo-Finansowej

Zobacz również:

WSPÓŁPRACA

Skontaktuj się z nami

Zostaw swój numer telefonu
lub adres e-mail, oddzwonimy.