Poniżej podajemy najbliższe terminy:

    

  1. do dnia 31 grudnia 2019 r. :

 • świadczący usługi naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów,
 • świadczący usługi naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania,
 • świadczący usługi w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych i motorowerów,
 • sprzedający benzynę silnikową, olej napędowy i gaz przeznaczony do napędu silników spalinowych

 

Od 1 stycznia 2020 r.  muszą ewidencjonować wymienioną sprzedaż na kasie online.Obowiązek ten dotyczy tylko wymienionej sprzedaży, pozostała może być ewidencjonowana na kasie starego typu.

     

2. do dnia 30 czerwca 2020 r. :

 • usługi związane z wyżywieniem świadczone przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo,
 • usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania,
 • dostawy węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych.

 

 

Od 1 lipca 2020 r.  muszą ewidencjonować wymienioną sprzedaż na kasie online. Obowiązek ten dotyczy tylko wymienionej sprzedaży, pozostała może być ewidencjonowana na kasie starego typu.

 

      3. do dnia 31 grudnia 2020r. , do świadczenia usług:

 • fryzjerskich,
 • kosmetycznych i kosmetologicznych
 • budowlanych
 • w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów
 • prawniczych
 • związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu

 

 

Od 1 stycznia 2021 r.  muszą ewidencjonować wymienioną sprzedaż na kasie online.

 

 

Przypominamy o najważniejszych zasadach związanych z kasami:

 

 

SANKCJE :

– za niedokonanie w terminie okresowego przeglądu – 300 zł. kary

– brak przeglądu w ciągu 3 lat- zwrot dokonanego odliczenia za kasę – 700 zł.

 

UPROSZCZENIA:

– brak obowiązku drukowania kopii dokumentu fiskalnego

– brak obowiązku zgłoszenia kasy do naczelnika US ( łączenie się kasy on-line z CRK- Centralne Repozytorium Kas) – jest momentem zgłoszenia fiskalizacji

 

ULGI:

– zakup kasy po raz pierwszy – 90% nie więcej niż 700 zł. tylko przy zakupie kasy online

– dla podmiotów, które mają obowiązek wymiany, zakupią i zaczną używać kasę w obowiązujących terminach: 90 % nie więcej niż 700 zł. / plus 6 miesięcy na zakup pozostałych kas/

– zakup kasy online „ na rat” ulga 90%, nie więcej niż 700 zł., po zapłaceniu wszystkich rat za kasę

– używanie kasy online na podstawie umowy najmu, leasingu, dzierżawy – BEZ ULGI

 

 

Przypominamy Państwu ponownie o dwóch obowiązkach, o których już wcześniej Państwa informowaliśmy:

 

– od 1 maja 2019 r. wszyscy operatorzy kas fiskalnych muszą podpisywać oświadczenie o zapoznaniu się z informacją o zasadach prowadzenia ewidencji. Dotyczy to zarówno nowych pracowników, jak i tych, którzy z kasą pracują już od dłuższego czasu. Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem muszą oni podpisać oświadczenie o zapoznaniu się z informacją o zasadach prowadzenia ewidencji.
Osoby, które już pracowały z kasą fiskalną przed 1 maja 2019 r., muszą podpisać oświadczenie do 31 maja 2019 r.. Natomiast osoby, które dopiero rozpoczną pracę z kasą, muszą przekazać podatnikowi podpisane oświadczenie jeszcze przed zaewidencjonowaniem pierwszej sprzedaży.

 

Wzór znajdziecie Państwo pod linkiem :  https://krdp.pl/files/aktyprawne/1037(4).pdf

– od 1 maja 2019 r. obowiązuje nowa matryca stawek w kasach fiskalnych :

a) literze „A” – jest przypisana stawka podstawowa podatku w wysokości 22% albo 23%,
b) literze „B” – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 7% albo 8%,
c) literze „C” – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 5%,
d) literze „D” – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 0%,
e) literze „E” – jest przypisane zwolnienie od podatku,
f) literze „F” i „G” – są przypisane pozostałe stawki podatku, w tym wartość 0% (zero techniczne) w przypadku sprzedaży opodatkowanej, o której mowa w art. 119 ust. 1 lub art. 120 ust. 4 ustawy;

 

Nowa matryca stawek VAT musi zostać wprowadzona we wszystkich kasach fiskalnych – zarówno urządzeniach online’owych, jak i kasach z papierową lub elektroniczną kopią paragonu. Wszystkie nowe kasy muszą mieć stawki VAT przypisane do określonych liter zgodnie z nowym rozporządzeniem. Natomiast kasy, które zostały zafiskalizowane przed wejściem w życie nowych przepisów, czyli przed 1 maja 2019 r., wymagają zmiany matrycy stawek VAT. Właściciele urządzeń mieli na to czas do 31 lipca 2019 r.

 

 

Jeżeli potrzebujecie Państwo więcej informacji, na ten temat – zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią.

 

 

Dorota M.Ogrodowska
właścicielka Kancelarii Księgowo-Finansowej