header

Nowe zasady wystawiania faktur do paragonów

Z dniem 1 stycznia 2020 r. faktura może zostać wystawiona, gdy sprzedaż została wcześniej udokumentowana paragonem.

 

Jeżeli jednak w momencie dokonywania sprzedaży nabywca nie ujawnił się jako podatnik lub osoba działająca w imieniu podatnika, faktura nie powinna być wystawiana na podatnika, lecz na nabywcę jako osobę prywatną.

 

Po tej zmianie, jeżeli sprzedaż zostanie udokumentowana paragonem:

 

1) z numerem VAT nabywcy – na jego żądanie sprzedawca będzie obowiązany wystawić fakturę na podatnika, którego numer VAT został wskazany na paragonie,

 

2) bez numeru VAT nabywcy – na jego żądanie sprzedawca będzie obowiązany wystawić fakturę na nabywcę jako osobę prywatną; w szczególności na takiej fakturze nie będzie mógł zostać wskazany numer VAT (zwłaszcza NIP) nabywcy; taka faktura nie uprawnia do odliczenia z niej VAT.

 

Przykład:

 

W 2020 r. podatnik sprzeda osobie fizycznej drukarkę. Sprzedaż udokumentuje paragonem wystawionym bez numeru NIP nabywcy. Po dwóch tygodniach nabywca poprosi podatnika o wystawienie faktury dokumentującej sprzedaż drukarki. Podatnik będzie miał obowiązek wystawić fakturę, ale nie będzie ona mogła zawierać numeru NIP nabywcy.

 

KOMUNIKAT, jaki powinien otrzymać klient przed sprzedażą:

 

– nie wystawiamy faktur do paragonów/ nie posiadamy takiej kasy/ – proszę zatem podjąć decyzję, czy kupuje Pan jako osoba fizyczna, czy jako firma.

 

 

SANKCJE:

 

–  sankcje dla osób, które będą wystawiały faktury do sprzedaży udokumentowanej paragonem, jeżeli nie znajdzie się na nim numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej. Dotyczy to faktur wystawianych podatnikom (art. 106b ust. 6 ustawy o VAT) – organ podatkowy ustali zobowiązanie podatkowe w wysokości 100% kwoty podatku wykazanego na tej fakturze.

 

– sankcja dla podatników ujmujących w ewidencji VAT takie wystawione na nich faktury (art. 109a ustawy o VAT)- dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości 100% kwoty podatku wykazanego na tej fakturze.

 

Jeżeli potrzebujecie Państwo więcej informacji, na ten temat – zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią.

 

Dorota M.Ogrodowska
właścicielka Kancelarii Księgowo-Finansowej

Zobacz również:

WSPÓŁPRACA

Skontaktuj się z nami

Zostaw swój numer telefonu
lub adres e-mail, oddzwonimy.