header

SLIM VAT – zmiany w podatku 2021

1 stycznia 2021 r. wprowadzono do ustawy o podatku od towarów i usług szereg zmian upraszczających rozliczenie podatku od towarów i usług, tzw. pakiet Slim VAT.

W objaśnieniach podatkowych, które Ministerstwo Finansów wydało 18/01/2021 r. omówiono poszczególne przepisy pakietu Slim VAT z podaniem przykładów ich praktycznego stosowania.

 

Poniżej prezentujemy najważniejsze zmiany, które są w nich zawarte :

 

  • podwyższenie limitu na nieewidencjonowane prezenty o małej wartości z 10 zł do 20 zł oraz doprecyzowanie kwoty przyjmowanej dla tzw. ewidencjonowanych prezentów o małej wartości jako kwoty netto (bez podatku),

 

  • zmiany w zakresie faktur korygujących in minus :

 

– brak konieczności uzyskiwania potwierdzeń odbioru faktur korygujących in minus,

– obniżenie podstawy opodatkowania może być dokonane po spełnieniu dodatkowych  warunków: na podstawie dokumentacji potwierdzającej.

 

  • zmiany w zakresie faktur korygujących in plus :

 

– w zależności od przyczyny korekty, tj. momentu, w którym zaistniała przyczyna zwiększenia podstawy opodatkowania, podatnik jest zobowiązany do korekty podstawy opodatkowania w rozliczeniu za okres, w którym ta przyczyna zaistniała.

 

  • spójne kursy walut – od 1 stycznia 2021 r. podatnik VAT będzie mógł wybrać do przeliczania kwot stosowanych do określenia podstawy opodatkowania określonych w walucie obcej  – zasady stosowane do rozliczenia przychodu uzyskanego w walucie obcej w podatku dochodowym obowiązujące tego podatnika na potrzeby rozliczania danej transakcji,

 

  • wydłużenie terminu do odliczenia VAT naliczonego na bieżąco łącznie do 4 okresów rozliczeniowych, w przypadku rozliczeń VAT w okresach miesięcznych – po zmianach u podatników rozliczających się miesięcznie czas na dokonanie odliczenia wynosi łącznie do 4 miesięcy (okres w którym podatnik nabył prawo do odliczenia oraz trzy kolejne okresy rozliczeniowe). W stosunku do podatników rozliczających się kwartalnie termin dokonania odliczenia pozostał bez zmian w stosunku do poprzedniego stanu prawnego. Podatnicy rozliczający się kwartalnie nadal mogą dokonać odliczenia łącznie w 3 okresach rozliczeniowych (okres w którym podatnik nabył prawo do odliczenia oraz dwa kolejne okresy rozliczeniowe),

 

  • wprowadzenie możliwości odliczania podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie usług noclegowych w celu ich odsprzedaży – tj. po nabyciu usługi w celu przeniesienia jej na kolejnego nabywcę (w związku z tzw. refakturą usługi),

 

Pozostałe sytuacje, w których dochodzi do nabycia usług noclegowych, tj. w przypadku nabycia przez podatnika do celów jego działalności i „wykorzystywanych” w tej działalności, nadal nie dają prawa do odliczenia podatku VAT.

 

  • wprowadzone nowe regulacje w zakresie Wiążących Informacji Stawkowych – po zmianach wydawane WIS będą ważne przez okres 5 lat od ich wydania,

 

  • zastosowanie zmienionych rozwiązań w zakresie mechanizmu podzielonej płatności – poprzez bezpośrednie odesłanie do kwoty 15.000 zł. brutto faktury, pozostałe warunki stosowanie MPP -nie zmieniły się,

 

  • wydłużenie terminu na wywóz towarów z zachowaniem stawki 0% przy opodatkowaniu zaliczek z tytułu eksportu towarów z 2 miesięcy na 6 miesięcy – Podatnik będzie mógł zatem zastosować stawkę 0% do otrzymanej zaliczki jeżeli w terminie 6 miesięcy od końca miesiąca w którym ją otrzymał, towar opuścił terytorium UE, oraz w tym terminie podatnik otrzymał dokument potwierdzający ten wywóz.

 

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi wyjaśnieniami w tym zakresie :

 

https://www.gov.pl/web/finanse/konsultacje-podatkowe-w-sprawie-objasnien-podatkowych-w-zakresie-pakietu-rozwiazan-slim-vat

 

 

Jeśli chcesz wiedzieć więcej – skontaktuj się z nami. Przekonaj się, że księgowość może być kompleksową usługą, która pozwoli Ci na prowadzenie biznesu. Napisz do nas lub umów się na konsultację. Zapraszamy!.

 

Źródło :
* https://www.gov.pl/web/finanse/konsultacje-podatkowe-w-sprawie-objasnien-podatkowych-w-zakresie-pakietu-rozwiazan-slim-vat
* www.pit.pl
* www.inforfk.pl
* www.poradnikprzedsiebiorcy.pl

Zobacz również:

WSPÓŁPRACA

Skontaktuj się z nami

Zostaw swój numer telefonu
lub adres e-mail, oddzwonimy.